คลังบทเรียนออนไลน์ สพป.จันทบุรี เขต 1
มัคคุเทศก์น้อย วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม ฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 11 ครั้ง

บ้านคลองลาว ของคนวังใหม่ ใส่ใจทุก Generation

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 7 ครั้ง

วัดคลองตาอิน

ประวัติศาสตร์ (ป.2)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 12 ครั้ง

มังคุเทศก์น้อยพาทัวร์ วัดแก่ง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

ประวัติศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 13 ครั้ง

นวัตกรรมพัฒนาการอ่านคำอักษรนำ

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 3 ครั้ง

นวัตกรรมภาษาไทย

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 1 ครั้ง

งานวิจัยการอ่าน ป.1 รร.บ้านวังไม้แดง

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานวิจัยการอ่านคำของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

ภาษาไทย (ป.3)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 2 ครั้ง

การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการนิเทศก้าวสู่มิติใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 4 ครั้ง

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.1

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 5 ครั้ง

วิจัยในชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสฯ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 7 ครั้ง

รายงานผล 20 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านคลองกะพง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานโครงงานวัฎจักรสืบเสาะ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 17 ครั้ง

รายงานการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 13 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.4)

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

เปิดดู 3 ครั้ง

นักรบ 800 THE EIGHT HUNDRED - หนังเต็ม HD (Phranakornfilm Official)

ภาพยนตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงงานวัฏจักรสืบเสาะเรื่องมหัศจรรย์แห่งน้ำ ชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านคลองครก ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 15 ครั้ง

รายงงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านคลองครก ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 17 ครั้ง

รายงานผลกิจกรรมการทดลองและการสืบเสาะอิสระ รร.บ้านคลองน้ำใส ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

เปิดดู 2 ครั้ง

กิจกรรมสืบเสาะ ป.1 โรงเรียนวัดเนินสูง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 6 ครั้ง

กิจกรรมสืบเสาะ ป.2 โรงเรียนวัดเนินสูง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเนินสูง

เปิดดู 4 ครั้ง

วิดีโอสรุปผล โครงงาน เรื่อง มหัศจรรย์ของใบเตย

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 5 ครั้ง

โครงงานเรื่อง มหัศจรรย์ของใบเตย ปีการศึกษา 2566

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

เปิดดู 5 ครั้ง

การทดลอง 20 กิจกรรม

Kindergarten (อ.1)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 6 ครั้ง

วัดและประเมินผลปฐมวัย

Kindergarten (อ.1)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 33 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นป.3 โรงเรียนบ้านโคกวัด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดผลและประเมินผล ภาษาไทย ม.2 เทอม2

ภาษาไทย (ม.2)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงงานเรื่องอัญชันคาเฟ่ ปีการศึกษ 2566 โรงเรียนบ้านแก้ว

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านแก้ว

เปิดดู 23 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

เปิดดู 7 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.1)

โรงเรียนวัดช้างข้าม

เปิดดู 43 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชา ภาษาไทย ชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านโคกวัด

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 6 ครั้ง

คลิปโครงงานร่มชูชีพเหินเวหา

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงการร่มชูชีพเหินเวหา

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานการทดลองบ้านวิทย์20กิจกรรมโรงเรียนวัดเกาะตะเคียนฯ

Kindergarten

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 2 ครั้ง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 7 ครั้ง

วิดิโอ โครงงานชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงายผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 9 ครั้ง

โครงงานชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 4 ครั้ง

การวัดและการประเมินผล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

Kindergarten (อ.2)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนวัดผลและประเมินผล

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 25 ครั้ง

แผนวัดผลและประเมินผล

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 21 ครั้ง

แผนวัดผลและประเมินผล

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 37 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ป. 4

คณิตศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนบ้านชำโสม

เปิดดู 9 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 "ดวงจันทร์" รร.บ้านเนินจำปา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 6 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 "แมวป่า" รร.บ้านเนินจำปา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ระดับปฐมวัย

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 10 ครั้ง

แผนการวัดผลประเมินผล ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

โรงเรียนวัดเกาะโตนด

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 49 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดคลองขุด

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 7 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 38 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์ (ม.3)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.2)

โรงเรียนสฤษดิเดช

เปิดดู 45 ครั้ง

วิทยาการคำนวณอนุบาล2

วิทยาการคำนวณ (อ.2)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผล

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 7 ครั้ง

แผนการวัดผลและประเมินผล

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 8 ครั้ง

คลิปโครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 7 ครั้ง

รายงาน 20 กิจกรรมการทดลอง โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดผลเเละประเมินผล

ภาษาต่างประเทศ (ป.3)

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.1)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 30 ครั้ง

แบบวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

เปิดดู 2 ครั้ง

รายงาน 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 5 ครั้ง

โครงการ โคมไฟหลากสี โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 - บ้านศรัทธาตะพง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 4 ครั้ง

คลิปโครงงานการสืบเสาะ ป.2 เรื่อง กระถางต้นไม้จากกระดาษเหลือใช้ โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานผลการสืบเสาะ เรื่อง กระถางต้นไม้จากกระดาษเหลือใช้ ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรม ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 3 ครั้ง

คลิปโครงงานการสืบเสาะ ป.1 เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการมดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง What color is it?

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 9 ครั้ง

แผนการวัดเเละประเมินผล คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ (ป.2)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บุญญฤทธิ์ ศรีคงรักษ์

คณิตศาสตร์ (ป.5)

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 3 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR