ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
กำหนดการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้)
 
เด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 2563
 
กำหนดการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 (ภาคเหนือ)
 
ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
 
สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562
 
โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
 
โครงการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
 
วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
 
โครงการประกวดวาดภาพ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส
 
การดำเนินงานสภานักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะเด็กไทยให้พบแนว" โดย samsung
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 
ลูกเสือจิตอาสา สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
ชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อัพเดทล่าสุด)
 
"บรีส เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2
 
Samsung Future Career Bootcamp
 
การจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2562
 
Community Story
ความคิดคืออะไรและมาจากไหน
ความคิดคืออะไรและมาจากไหน

เคล็ดลับที่ทำให้ใครๆก็ดูเด็กลงจากอายุจริง 10 ปีได้
เคล็ดลับที่ทำให้ใครๆก็ดูเด็กลงจากอายุจริง 10 ปีได้

เงินติดล้อ - ชีวิตใหม่ ไม่อยากให้ลูกค้ากลับมาอีก
เงินติดล้อ - ชีวิตใหม่ ไม่อยากให้ลูกค้ากลับมาอีก

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ General Theory Of Relativity
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ General Theory Of Relativity

 

Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.