ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563
 
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
รวมไฟล์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
การปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพฐ
 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี 2563
 
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
 
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
 
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓
 
ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดของ สพฐ. ประจำปี 2563
 
กำหนดการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 รอบที่ 5 (ภาคใต้)
 
กำหนดการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 รอบที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้)
 
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ สพท. ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 62
 
การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
 
กำหนดการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้)
 
เด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 2563
 
Community Story
ความคิดคืออะไรและมาจากไหน
ความคิดคืออะไรและมาจากไหน

เคล็ดลับที่ทำให้ใครๆก็ดูเด็กลงจากอายุจริง 10 ปีได้
เคล็ดลับที่ทำให้ใครๆก็ดูเด็กลงจากอายุจริง 10 ปีได้

เงินติดล้อ - ชีวิตใหม่ ไม่อยากให้ลูกค้ากลับมาอีก
เงินติดล้อ - ชีวิตใหม่ ไม่อยากให้ลูกค้ากลับมาอีก

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ General Theory Of Relativity
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ General Theory Of Relativity

แนะนำสื่อการเรียนออนไลน์
 

Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.