คลังบทเรียนออนไลน์ สพป.จันทบุรี เขต 1
การทดลอง 20 กิจกรรม

Kindergarten (อ.1)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 2 ครั้ง

วัดและประเมินผลปฐมวัย

Kindergarten (อ.1)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 2 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นป.3 โรงเรียนบ้านโคกวัด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดผลและประเมินผล ภาษาไทย ม.2 เทอม2

ภาษาไทย (ม.2)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชา ภาษาไทย ชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านโคกวัด

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 5 ครั้ง

คลิปโครงงานร่มชูชีพเหินเวหา

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 2 ครั้ง

โครงการร่มชูชีพเหินเวหา

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานการทดลองบ้านวิทย์20กิจกรรมโรงเรียนวัดเกาะตะเคียนฯ

Kindergarten

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 1 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 1 ครั้ง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 4 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดทองทั่ว

เปิดดู 3 ครั้ง

วิดิโอ โครงงานชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงายผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงงานชอล์กหรรษา โรงเรียนบ้านตาเลียว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านตาเลียว

เปิดดู 3 ครั้ง

การวัดและการประเมินผล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนวัดผลและประเมินผล

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 11 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 รร.บ้านหนองเจ๊กสร้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2566 "ดวงจันทร์" รร.บ้านเนินจำปา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ (ป.3)

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 12 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 13 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์ (ม.3)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 3 ครั้ง

วิทยาการคำนวณอนุบาล2

วิทยาการคำนวณ (อ.2)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผล

ภาษาไทย (ป.2)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดผลและประเมินผล

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 6 ครั้ง

คลิปโครงงานหญ้าเหนียว...แน่นหนึบ โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 7 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.1)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 8 ครั้ง

รายงาน 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงการ โคมไฟหลากสี โรงเรียนบ้านโป่งวัว

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านโป่งวัว

เปิดดู 1 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 - บ้านศรัทธาตะพง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรม ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 2 ครั้ง

คลิปโครงงานการสืบเสาะ ป.1 เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 3 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการมดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง What color is it?

ภาษาต่างประเทศ (ป.1)

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนการวัดเเละประเมินผล คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ (ป.2)

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนวัดเขาวงกต

เปิดดู 6 ครั้ง

ค่ากลางของข้อมูล ม.3

คณิตศาสตร์ (ม.3)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 5 ครั้ง

รายงานผลการสืบเสาะ เรื่อง เทียนหอมไล่ยุง ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

เปิดดู 2 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผล หน้าที่พลเมือง ม.2

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.2)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 3 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.2 โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)

ภาษาต่างประเทศ (ป.2)

โรงเรียนวัดโขมง

เปิดดู 4 ครั้ง

คลิปวิดีโอ ว้าว นำ้ตาลเรนโบว์สีสวยแยกชั้นกันได้อย่างไร รร.บ้านยางระหง

วิทยาการคำนวณ (อ.3)

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 4 ครั้ง

แบบรายงานโครงงานต้นอ่อนทานตะวันแสนสุข รร.บ้านยางระหง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านยางระหง

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ป.3

ภาษาต่างประเทศ (ป.3)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 12 ครั้ง

รร.วัดหนองแหวนฯ รายงานการสืบเสาะ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 4 ครั้ง

ร.ร.วัดหนองแหวนฯ รายงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ป.2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดผลวิชาภาษาไทย ม.3 เทอม 2

ภาษาไทย (ม.3)

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

เปิดดู 9 ครั้ง

ร.ร.วัดหนองแหวนฯ บ้านวิทยาศาสตร์ ป.2

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 4 ครั้ง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเดินทางของเห็ดนางฟ้า

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เปิดดู 12 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นป. 1 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 4 ครั้ง

โครงงานสืบเสาะอิสระ "สีหมึกธรรมชาติ" ชั้นป. 1 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1)

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 3 ครั้ง

โครงงานสืบเสาะอิสระ "ผักบุ้งหนูโตได้ไหม" ชั้นป.2 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.2)

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

Kindergarten (อ.2)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 8 ครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ สัตว์โลกน่ารัก

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนวัดคลองขุด

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดเนินยาง วิทยาศาสตร์ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.6)

โรงเรียนวัดเนินยาง

เปิดดู 3 ครั้ง

เงินเฟ้อเงินฝืด ม.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 8 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย (ป.6)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

แบบวัดผลคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ (ป.5)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 4 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เปิดดู 1 ครั้ง

แผนการวัดประเมินผล ตัวชี้วัดปลายทางชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านคลองครก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ม.2)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 9 ครั้ง

แผนวัดและประเมินผล วิชาภาษาไทย ป.3

ภาษาไทย (ป.3)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 3 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนวัดและประเมินผล (วิชาศิลปะป.1-ม.3)

ศิลปะ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 5 ครั้ง

แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.3)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผล วิชา วิทยาศาสตร์* ป.1 ปีการศึกษา 2566

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.1)

โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

เปิดดู 6 ครั้ง

แผนวัดผลประเมินผลสพปจันทบุรี เขต1คณิตศาสตร์ ป.4

คณิตศาสตร์ (ป.4)

โรงเรียนบ้านโคกวัด

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศิลปะ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 5 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

ภาษาไทย (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 7 ครั้ง

วงจรสี

ศิลปะ (ป.4)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 7 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดขุนซ่อง

คณิตศาสตร์ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ (ป.5)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 3 ครั้ง

โรงเรียนของเรา

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 7 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาว

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.4)

โรงเรียนบ้านคลองลาว

เปิดดู 7 ครั้ง

โรงเรียนของเรา

Kindergarten (อ.3)

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

เปิดดู 1 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา และโครงสร้างแผนการเรียนรู้

Kindergarten (อ.1)

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

เปิดดู 6 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

คณิตศาสตร์ (ม.3)

โรงเรียนวัดหนองบัว

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 7 ครั้ง

ตัวอย่างหลักสูตร เเละ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนวัดรำพันฯ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.5)

โรงเรียนวัดรำพัน

เปิดดู 8 ครั้ง

หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนบ้านคลองครก

เปิดดู 5 ครั้ง

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ภาษาไทย (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

เปิดดู 3 ครั้ง

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ป.6)

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับชั้น)

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 6 ครั้ง

หลักสูตรภาษาไทย ม.2 โรงเรียนวัดหนองแหวน

ภาษาไทย (ม.2)

โรงเรียนวัดหนองแหวน

เปิดดู 2 ครั้ง

รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนวัดท่าศาลา

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ.3)

โรงเรียนวัดท่าศาลา

เปิดดู 5 ครั้ง

หลักสูตรภาษาไทย ป.1 บ้านต้นกระบก

ภาษาไทย (ป.1)

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

เปิดดู 4 ครั้ง

หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทย (ป.6)

โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี

เปิดดู 9 ครั้ง

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By CHAN1 TEAM CREATOR